Mockup Image

بوش طبق در کنار قطعاتی مانند : فنر، کمک فنر، سیبک و ... سیستم تعلیق خودرو را تشکیل میدهند و از قطعات اصلی آن به شمار می آید که به این سیستم در کنار قطعاتی مانند میل تعادل ، میل موجگیر، اکسل و دیگر قسمت ها جلوبندی خودرو گفته میشود.

 وظیفه اصلی بوش طبق کاهش ضربات و فشارهای وارد شده از چرخها به سیستم تعلیق و جلوبندی خودرو و انسجام آنها است .

نشانه های خرابی بوش طبق کشیده شدن فرمان و لاستیک سابی و گیج شدن اتومبیل است . اگر خودرو در حرکت اولیه یا در سرعت گیرها و یا در گرفتن یا آزاد کردن پدال گاز و ترمز، سر و صدای زیادی ایجاد کند، می توان متوجه خرابی بوش طبق شد.

بوش طبق از لحاظ ساختار و شکل در هر اتومبیل متفاوت بوده و درطرح های مختلفی تولید می شود و حتی تعداد آن در هر خودرو نیز متفاوت است .

عموما سیستم های تعلیق در دو نوع مک فرسون و فنر پیچشی طراحی می شوند

اگر این قطعه در نیمه پایینی قطعات چرخ، نصب شده باشد، طبق پایین و اگر در نیمه بالایی قطعات چرخ، نصب شده باشد، طبق بالا نام می گیرد. طراحی بعضی از خودروهای امروزی به گونه ای است که دارای سیستم فنر و کمک فنر یکپارچه است. در این طراحی ممکن است بازوی بالا به طور کلی حذف شود.

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین رخدادها با خبر شوید